Szanowni Mieszkańcy!!!

13 lipca (piątek) na przekór wierzeniom, że jest to dzień pechowy, dla naszej gminy okazał się dniem szczęśliwym. Tego dnia wraz z P. Adrianą Pawlik – skarbnik gminy – podpisałyśmy w Olsztynie trzy umowy na dofinansowanie.

Pierwsza dotyczy programu pilotażowego „Teleopieka”. W ramach tego programu dwudziestu seniorów, mieszkańców naszej gminy zostanie wyposażonych w tzw. „Przycisk życia” oraz podłączonych do zawodowego centrum operacyjno-alarmowego. Podpisałam już umowę z centrum, które będzie obsługiwać system. Jest to bardzo pomocne rozwiązanie dla seniorów, którzy mieszkają samotnie, często w oddaleniu od sąsiadów. Jeśli inni seniorzy bądź ich rodziny będą zainteresowani włączeniem do programu to jest taka możliwość, muszą tylko ponieść koszt urządzeń (ok. 300 zł rocznie).

Zainteresowanych proszę o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miłkach, bądź Urzędem Gminy w Miłkach (P. Agnieszką Grajewską-Sudyn).

Dwie kolejne umowy podpisałyśmy w Urzędzie Marszałkowskim w ramach programu unijnego „Rybactwo i Morze”. Pierwsza dotyczy uregulowania punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Miłkach (działka nad jeziorem) – kwota dofinansowania 212 500,00 zł ( 80%). Druga inwestycja dotyczy zagospodarowania pomieszczeń strychowych w budynku świetlicy w Marcinowej Woli z przeznaczeniem na Izbę Rybacko-Regionalną, kwota dofinansowania (85%) tj. 126 889,70 zł.

Dodaj do zakładek Link.