Informacja – usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2020 r.