Ocena formalna ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w gminie Miłki