• Znajdujesz się tutaj:

Uchwała o nowych stawkach za zagospodarowanie i odbiór odpadów

Zgromadzenie Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami podjęło 12 lutego br. uchwałę o nowych stawkach za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Mieszkańcy segregujący odpady zapłacą miesięcznie 27 zł od osoby, zaś w przypadku niewypełnienia obowiązku segregacji – będzie obowiązywała opłata podwyższona w wysokości 54 zł od osoby.

Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, będą obowiązywały następujące opłaty za jednorazowe opróżnienie kompletu pojemników:

– o pojemności 120 l – 23,50 zł

– o pojemności 240 l – 47 zł

– o pojemności 360 l – 70 zł

– o pojemności 1100 l – 215 zł

– kontener KP-7   – 1450 zł

 

W przypadku niewypełnienia obowiązku segregacji w nieruchomościach niezamieszkałych będą obowiązywały następujące stawki podwyższone:

– o pojemności 120 l – 47 zł

– o pojemności 240 l – 94 zł

– o pojemności 360 l – 140 zł

– o pojemności 1100 l – 430 zł

– kontener KP-7   – 2900 zł

 

O wzroście wysokości stawek przesądziły następujące czynniki:

  1. Wzrost kosztów składowania odpadów określonych w tzw. opłacie marszałkowskiej (ze 140 zł w 2018 r. do 270 zł w 2020 r.)
  2. Gwałtowny wzrost kosztów zagospodarowania pozostałości po sortowaniu – od 2016 r. obowiązuje całkowity zakaz składowania odpadów, których kaloryczność przekracza 6 MJ/kg, które muszą być kierowane do spalarni odpadów. Obecnie frakcja palna jest odbierana w cenie ok. 1000 zł za tonę. Wcześniej cena kształtowała się w granicach od 264 do 470 zł za tonę.
  3. Wysokie koszty monitoringu oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego składowiska.
  4. Wzrost kosztów pracy (12%) i energii (ok. 50%).
  5. Ograniczenie zbytu surowców wtórnych, spowodowane głównie zamknięciem rynku azjatyckiego.

Stawki będą obowiązywały po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Mieszkańcy otrzymają listowne zawiadomienia o zmianie wysokości opłat.

 

Źródło: http://mzmgo.mazury.pl/o-zwiazku/aktualnosci/502-uchwala-o-nowych-stawkach-za-zagospodarowanie-i-odbior-odpadow

Dodaj do zakładek Link.