• Znajdujesz się tutaj:

Podpisanie umowy na Uregulowanie punktowej infrastruktury rekreacyjno turystycznej w miejscowości Miłki

Dnia 6 maja 2022 r. doszło do podpisania umowy na zadanie pod nazwą „Uregulowanie punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Miłki”. Inwestycja  jest objęta dofinansowaniem ze środków UE na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego  Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Dodaj do zakładek Link.