WOŚP W MIŁKACH GRAMYYYYYY

Witamy, zachęcamy do udziału w Turnieju Siatkówki  na 27 Finał WOŚP w dniu 13.01.2019/ niedziela, start g. 10.00,który współorganizuje z nami instruktor sportu Pan Marek Gil.  Stwórzcie drużynę i grajcie dla WOŚP !!!!! Szczegóły pod nr tel. 537 296832 lub 87 733 19 01.

UWAGA!

DNIA 10 STYCZNIA 2019 (CZWARTEK) OD GODZINY 13:00 DO OK. 18:00 W MIEJSCOWOŚCIACH: MIŁKI, MARCINOWA WOLA, PAPROTKI, JAGODNE WIELKIE I MAŁE, RYDZEWO, RUDA, LIPIŃSKIE, STAŚWINY, KLESZCZEWO NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA POWIAT GIŻYCKI

Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Uzależnień Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Uzależnień ul. 22 Lipca 10, 11-612 Kruklanki. Czynny w każdy poniedziałek w godzinach 15.30 – 18.30. Podmiot prowadzący – Gmina Kruklanki. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /w sprawie rozwiązywania… Czytaj dalej

Godziny dyżuru Radnego Gminy Miłki Pana Dariusza Górskiego

Ośrodek Kultury w Miłkach od godziny 17 do 19 w dniach : – 2, 16 stycznia; – 6, 20 luty; – 6, 20 marca; – 3, 17 kwietnia; – 15 maja; – 5, 19 czerwca; – 4, 18 września; – 2,16 października; – 6, 20 listopada; – 4, 18 grudnia;

Zarządzenie nr 1.2019 Wójta Gminy Miłki z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2019 roku oraz określenia regulaminu pracy komisji konkursowej

Ocena formalna ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w gminie Miłki.

Zgodnie z działem V ust. 3 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2019 roku ocena formalna ofert dokonywana jest niezwłocznie po zamknięciu konkursu. Wyniki oceny formalnej zamieszczane są na stronie BIP (bip.milki.warmia.mazury.pl w zakładce „organizacje pozarządowe” – „otwarte konkursy ofert”). Organizacja pozarządowa w terminie… Czytaj dalej

UWAGA!!!

W związku z chwilowym brakiem możliwości realizacji zadania pod nazwą Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie nie będzie możliwości korzystania z punktu zlokalizowanego w Miłkach, Kruklankach, Wydminach, Rynie. Zainteresowanych zapraszamy do korzystania z punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanym w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku ul. Smętka 5… Czytaj dalej