• Znajdujesz się tutaj:

Granty z RPO WiM 2014–2020 dla mikro- i małych przedsiębiorstw z Warmii i Mazur, dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

O bezzwrotne granty mogą ubiegać się mikro- i małe przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego, a wysokość unijnego wsparcia uzależniona jest od liczby etatów w przedsiębiorstwie. Premiowane będą podmioty prowadzące działalność w sektorach:turystyka, gastronomia, transport zbiorowy oraz innych branżach objętych zakazem funkcjonowania w okresie pandemii. Zainteresowane osoby w sprawie konkursu mogą kontaktować… Czytaj dalej

Zapraszamy do prezentacji za pośrednictwem MAPY POWIATU GIŻYCKIEGO z wydzieranym kalendarium

Szanowni Przedsiębiorcy, Właściciele firm, zakładów Zapraszamy do prezentacji za pośrednictwem MAPY POWIATU GIŻYCKIEGO z wydzieranym kalendarium              Aktywność gospodarcza, a tym samym atrakcyjność inwestycyjna powiatu giżyckiego systematycznie wzrasta, olbrzymi potencjał przyciąga biznesmenów krajowych i zagranicznych. Rozbudowana infrastruktura techniczna stwarzająca dobre podstawy rozwoju różnorodnych inwestycji stanowi gwarancję możliwości rozwoju powiatu…. Czytaj dalej

Aplikacja ułatwiająca mieszkańcom korzystanie z harmonogramów odbioru odpadów.

Dzień dobry, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, z dniem 1 września uruchamiamy aplikacje ułatwiającą mieszkańcom korzystanie z harmonogramów odbioru odpadów. Aplikacja ma wiele pożytecznych funkcji min. przypomina o terminie odbioru odpadów, zawiera wyszukiwarkę odpadów (w fazie dopracowywania), możliwość dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości, zgłoszenia dzikich wysypisk odpadów i wiele innych przydatnych funkcji. Aplikacje… Czytaj dalej

Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane – wnioski od środy

Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli straty w chowie lub hodowli ryb słodkowodnych, będą mogli ubiegać się w ARiMR o wsparcie. 1 lipca 2020 r. ruszy nabór wniosków. Można je będzie składać do 15 lipca 2020 r . w biurach powiatowych Agencji. O… Czytaj dalej

Oferta dotycząca możliwości ubiegania się o środki na działania związane z ochroną środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Olsztynie informuje o możliwości ubiegania się o środki na działania związane z ochroną środowiska. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą uzyskania dofinansowania i do składania wniosków w ramach poszczególnych działań. Szczegóły dotyczące oferty znajdą Państwo w załącznikach.

Koniec naborów na modernizację i restrukturyzację gospodarstwa

Kończy się czas na złożenie wniosków na „Modernizację w obszarze D” i „Restrukturyzację małych gospodarstw W przyszłym tygodniu, 30 czerwca 2020 r., upływa termin składania wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzację małych gospodarstw”. By jak najwięcej rolników miało szansę ubiegać się o środki z… Czytaj dalej

Projekt „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur”

Szanowni Państwo. Jesteśmy realizatorem projektu „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Projekt skierowany jest do osób dorosłych nieposiadających własnej działalności gospodarczej, zamieszkujących, zatrudnionych lub pobierających naukę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach projektu proponujemy Państwu następujące… Czytaj dalej

Informacja o kandydatach do Gminnej Rady Seniorów kadencji 2020-2025

Informacja o kandydatach do Gminnej Rady Seniorów kadencji 2020-2025   Janina Symonowicz– Uniwersytet III wieku w Miłkach, PZERiI- koło w Miłkach Aktywnie uczestniczy w życiu gminnej społeczności w wieku senioralnym. Należy do   Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów-koło w Miłkach oraz do Uniwersytetu III wieku w Miłkach. Podejmuje się… Czytaj dalej