• Znajdujesz się tutaj:

Zdalna Szkoła w Gminie Miłki

Informujemy, iż dnia 21 maja 2020 r.  w Urzędzie Gminy Miłki oraz Szkołach Podstawowych na terenie naszej Gminy nastąpiło przekazanie sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pod nazwą ,,zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Komunikat Wójta Gminy Miłki

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY MIŁKI Z dnia 14.05.2020 Drodzy Rodzice, w związku z ogłoszoną decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą przywrócenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkołach dla uczniów klas I – III szkół podstawowych informujemy, że 25 maja 2020 roku szkoły na terenie Gminy Miłki będą otwarte. Dlatego też Rodzice, którzy chcą skorzystać… Czytaj dalej

Projekt „zdalna Szkoła „

W dniu 23 kwietnia 2020  r. Wójt Gminy Miłki  w  imieniu Gminy Miłki zawarła z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o powierzenie grantu nr 1611/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości… Czytaj dalej

Komunikat o otwarciu przedszkoli na terenie Gminy Miłki

Komunikat Drodzy Rodzice, w związku z ogłoszoną decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych informujemy, iż planowanym terminem otwarcia naszych placówek jest dzień 18 maja 2020 r. Ostateczna decyzja o otwarciu przedszkoli podyktowana będzie ilością potwierdzonych zgłoszeń rodziców i zaleceniami sanepidu. Dlatego też Rodzice, którzy chcą skorzystać… Czytaj dalej

Ogłoszenie o zmianie terminu zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów

  Szanowni Państwo, termin zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów został przedłużony. Formularze zgłoszeniowe można składać do 30 kwietnia 2020 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej (skan podpisanych dokumentów na adres: urzad@gminamilki.pl) lub wrzucić do skrzynki umieszczonej przy drzwiach Urzędu Gminy Miłki w godz. pon. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:00-15:00. Formularze zgłoszeniowe… Czytaj dalej

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z 11.03.2020 roku, informujemy o zawieszeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych. Wszelkie informacje znajdą Państwo pod linkiem https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach. Jednocześnie informujemy, iż  12.03.2020 i 13.03.2020 roku w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Miłki będą prowadzone zajęcia opiekuńcze. Dowóz do placówek oświatowych w tych dniach pozostaje bez zmian.

III edycja Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku serdecznie zaprasza na trzecią edycję Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej.   Cykl sześciu dwudniowych szkoleń kierujemy do osób, które chcą wzmocnić swoje umiejętności i kompetencje liderskie oraz poszerzyć wiedzę o ekonomii społecznej, aby lepiej działać na rzecz swojej organizacji i społeczności lokalnej. Do udziału w… Czytaj dalej