Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa”.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa”. Zakres tematyczny szkolenia: W programie szkolenia blok o diagnozie, celach i rezultatach, działaniach, budżecie i harmonogramie – czyli wszystko to, co do napisania dobrego „technicznie” projektu jest niezbędne. Szkolenie… Czytaj dalej

Nominacje w plebiscycie Mistrzowie Agro

Miło nam poinformować o rozpoczęciu głosowania w kolejnej edycji akcji MISTRZOWIE AGRO – największym plebiscycie sołeckim i rolniczym w Polsce, prowadzonym w naszym województwie przez „Gazetę Olsztyńską” i „Polska Metropolię Warszawską” oraz ogólnopolski serwis i magazyn „Strefa Agro”. Laureaci konkursu zostaną wybrani najpierw w głosowaniu w powiatach, następnie na szczeblu… Czytaj dalej

Gmina Miłki ogłasza otwarty nabór partnera do przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach działania FEWM.09.04 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu  finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027 Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+

  Gmina Miłki ogłasza otwarty nabór partnera do przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach działania FEWM.09.04 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027 Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+… Czytaj dalej

Ocena formalna otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2024 r.

Uprzejmie, informujemy iż dnia 28.03.2024 r. dokonano oceny formalnej złożonych wniosków na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2024 r. Protokół z oceny formalnej https://bip.gminamilki.pl/10013/Otwarte_Konkursy_Ofert/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach ogłasza otwarty nabór partnera do przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu FEWM.09.07-IZ.00-001/24 Usługi społeczne na rzecz rodzin i osób w kryzysie bezdomności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach ogłasza otwarty nabór partnera do przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu FEWM.09.07-IZ.00-001/24 Usługi społeczne na rzecz rodzin i osób w kryzysie bezdomności finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027 Priorytet 9:… Czytaj dalej

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – edycja 2024

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu: dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością… Czytaj dalej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest adresowany do rodziców/opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy sprawują bezpośrednią opiekę i wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia… Czytaj dalej

Zarządzenie nr 22.2024 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny formalnej ofert złożonych na realizację zadań publicznych

Zarządzenie nr 22.2024 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny formalnej ofert złożonych na realizację zadań publicznych

Ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

OGŁOSZENIE o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2024 roku w gminie Miłki Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z… Czytaj dalej