SPOTKANIE INFORMACYJNE III EDYCJI PROJEKTU „ROZBUDOWA DZIAŁALNOŚCI KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIŁKACH”

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w Klubie Integracji Społecznej w Miłkach odbędzie się we wtorek 11 grudnia 2018 r. o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Miłkach. Na spotkaniu będzie również zaprezentowana wystawa rękodzieła uczestników KIS II edycji wyżej wymienionego projektu.

WIADOMOŚCI Z BIURA SENATORSKIEGO SENATOR MAŁGORZATY KOPICZKO

Bądźmy aktywni przez całe życie Do tego jak ważna jest aktywność fizyczna chyba nikogo nie trzeba już przekonywać. Od niedawna zarówno klubu sportowe, jak i organizacje pozarządowe czy stowarzyszenia mogą składać wnioski o dotacje na działania planowane w przyszłym roku. Jakie są to programy? W ramach trzech programów, w ramach… Czytaj dalej

JA W INTERNECIE – Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

W dniu 10 września 2018 r. Wójt Gminy Miłki  w  imieniu Gminy Miłki zawarła z Fundacją Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie, umowę o powierzenie grantu  nr 049/OKIII/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa,  działanie 3. 1: Działania szkoleniowe na… Czytaj dalej

Dnia 23 listopada w Urzędzie Gminy Miłki odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu pożarniczego ochotniczym strażom pożarnym naszej gminy

OSP Miłki otrzymało : 1.Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera. 2.Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów. 3.Sprzęt do oznakowania terenu akcji. 4.Detektor napięcia. 5.Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniana ofiar wypadków. Łącznie na kwotę 11770,00zł. Sprzęt odebrał Komendant Gminny OSP P. Andrzej Rydzewski. OSP Rydzewo otrzymało: 1.Defibrylator… Czytaj dalej

Drodzy mieszkańcy wsi, liderzy, sołtysi, samorządowcy,

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do II edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Zgłaszać można przedsięwzięcia przydatne mieszkańcom i warte popularyzacji, które zostały sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Ideą konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskich do podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców oraz korzystnie wpływają na poprawę warunków życia… Czytaj dalej

Szanowni Państwo

W grudniu organizujemy kolejne bezpłatne szkolenie w ramach „CAS – Postaw na Wolontariat”. W związku z tym, aby umożliwić mieszkańcom udział,  bardzo proszę o umieszczenie informacji o szkoleniu na Państwa stronie internetowej. Szczegóły poniżej, a program w załączeniu. Centrum Animacji Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców… Czytaj dalej

Finanse i księgowość w praktyce oraz sprawozdawczość roczna

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie otwarte pt. „Finanse i księgowość w praktyce oraz sprawozdawczość roczna”, które odbędzie się w dniach 24-25.11 br. w Folwarku Łękuk. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, chcących ekonomizować swoją działalność, osób/grup zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstw… Czytaj dalej