Konkurs informatyczny „Szlakiem Mikołaja Kopernika”, którego inicjatorem jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Warmii i Mazur

Ideą przedsięwzięcia jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności wykorzystywania nowych technologii, pogłębianie wiedzy w zakresie informatyki przy wykorzystaniu narzędzi IT oraz pracy zespołowej. Motywuje uczestników do wykorzystywania i doskonalenia umiejętności z zakresu wykorzystania technologii cyfrowych, narzędzi informatycznych, a tym samym wspiera szkoły i placówki edukacyjne do podejmowania działań w kierunku wykorzystywania… Czytaj dalej

Już 15 lutego 2020 roku startuje rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty Fundacji EFC i FRS

Horyzonty kończą w tym roku 10 lat! Tym samym 15 lutego już po raz dziesiąty Fundacja EFC wraz ze swoim partnerem strategicznym, Fundacją Rodziny Staraków, otwiera rekrutację do swojego flagowego programu – jednego z najbardziej kompleksowych programów stypendialnych w kraju. Horyzonty to szerokie wsparcie dla uczniów z małych miejscowości oraz… Czytaj dalej

OBWIESZCZENIE NR PCPR.SPS.4220.5.2020 STAROSTY GIŻYCKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku na rok 2020

Szerokopasmowy internet w ponad 2 mln gospodarstw domowych

Do ponad 2 mln gospodarstw domowych z terenów wykluczonych cyfrowo zostanie doprowadzony internet światłowodowy. Jest to ponad trzykrotnie więcej niż zakładano na początku perspektywy budżetowej 2014-2020. Dzięki uruchomionemu pilotażowi usługi geolokalizacyjnej każdy może sprawdzić na jakim etapie prac, w danej miejscowości, znajduje się przyłącze sieci szerokopasmowej. W ramach projektu Centrum… Czytaj dalej

Centralny Port Komunikacyjny

10 lutego 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). Projektowany dokument – (SSL), który Państwu przedkładamy, jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie… Czytaj dalej

Uchwała o nowych stawkach za zagospodarowanie i odbiór odpadów

Zgromadzenie Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami podjęło 12 lutego br. uchwałę o nowych stawkach za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Mieszkańcy segregujący odpady zapłacą miesięcznie 27 zł od osoby, zaś w przypadku niewypełnienia obowiązku segregacji – będzie obowiązywała opłata podwyższona w wysokości 54 zł od osoby. Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych,… Czytaj dalej