ZARZĄDZENIE NR 8.2018 WÓJTA GMINY MIŁKI z dnia 22 stycznia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Miłki i ogłoszenia kalendarza wyborczego

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku…. Czytaj dalej

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE MIŁKI W 2019 r.

KALENDARZ WYBORCZY W WYBORACH SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE MIŁKI W 2019 r. do 9.01.2019 r.    Podanie do publicznej wiadomości Zarządzenia Wójta Gminy o terminach wyborów sołtysów w gminie Miłki i ogłoszenie kalendarza wyborczego. do 14.01.2019 r. Sporządzenie spisów wyborczych Od 16.01.2019 r. do 07.02.2019 r. Przekazanie sołtysom kart… Czytaj dalej

Podział środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2019

Przypominamy, że zgodnie z zapisem w ogłoszeniu o konkursie, gdy organizacji została przyznana dotacja w wysokości niższej niż wnioskowana, konieczne jest dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu do dostarczenia zaktualizowanego kosztorysu i… Czytaj dalej