ZARZĄDZENIE NR 35.2019 WÓJTA GMINY MIŁKI z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy Miłki

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2019 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2004-2012 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS. Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie… Czytaj dalej

Szanowni Państwo,

ogłaszamy dodatkowy nabór do objęcia usługą Teleopieki domowej dla mieszkańców gminy Miłki. Osoby chętne mogą zgłaszać się osobiście lub przez najbliższą rodzinę, sąsiadów, znajomych do Urzędu Gminy lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach.   Podopieczny musi: – być mieszkańcem gminy Miłki, – być osobą starszą po 60 r.ż., samotną,… Czytaj dalej

Szanowni Mieszkańcy

     Wciąż są wolne miejsca na szkolenia z zakresu posługiwania się internetem w ramach realizowanego przez gminę projektu ,,Ja w internecie”. Jest to zapewne ostatnia szansa skorzystania z bezpłatnych zajęć, podczas których, w miłej atmosferze można zdobyć umiejętności niezbędne w życiu codziennym. Skorzystajcie Państwo z tej szansy. Wystarczy wykonać telefon… Czytaj dalej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Miłki.

    Pojawiła się ogromna szansa na zgazyfikowanie naszej gminy. Obecnie jesteśmy na początku tej drogi czyli ankietowaniu mieszkańców. Od ilości złożonych ankiet świadczących o zainteresowaniu mieszkańców będzie zależała decyzja spółki o przeprowadzeniu inwestycji.     Jeśli jeszcze Pan /Pani/ nie złożyliście ankiety a jesteście Państwo zainteresowani tematem, bardzo proszę o wypełnienie… Czytaj dalej