• Znajdujesz się tutaj:

INFORMACJE O PRZYSTĄPIENIU DO PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERNU GMINY MIŁKI W ROKU 2018

Usuń azbest ze swojej posesji   Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami informuje o przystąpieniu do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami (Gmina Banie Mazurskie, Gmina Budry, Gmina Giżycko, Miasto Giżycko, Gmina Kruklanki, Gmina Miłki, Gmina Orzysz, Gmina Pozezdrze,… Czytaj dalej

Szanowni mieszkańcy Gminy Miłki!

Rok 2017 był rokiem intensywnej pracy w sferze inwestycyjnej, oświatowej, społecznej i kulturalnej. Podsumowanie inwestycji możecie Państwo obejrzeć w prezentacji zamieszczonej poniżej.   Co działo się w oświacie? Po 18 latach zlikwidowano gimnazja i powróciliśmy do 8 letniej szkoły podstawowej. W naszej gminie reforma oświaty została przeprowadzona sprawnie, nikt z… Czytaj dalej

Wójt Gminy Miłki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż ruchomości: Samochód Specjalny Pożarniczy STAR– cena wywoławcza 6.000,00 zł brutto. Łódź żaglowa OMEGA – cena wywoławcza 11.800,00 zł brutto. Przetarg odbędzie się w dniu 9 marca 2018 roku o godz. 1015 w Urzędzie Gminy Miłki w sali konferencyjnej. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium… Czytaj dalej

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

„Bezpiecznie na wsi mamy – UPADKOM ZAPOBIEGAMY” pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela   Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych… Czytaj dalej

KRUS zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

XVI Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018. Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy. W 2018 roku jednym z organizatorów jest również… Czytaj dalej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku…

…zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne adresowane do podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobówdotyczące Działań: 5.1 Gospodarka odpadowa 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur Na spotkanie zapraszamy jednostki samorządu… Czytaj dalej