Otwarte spotkania w ramach konsultacji społecznych

Wójt Gminy Miłki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców gminy na otwarte spotkania w ramach konsultacji społecznych dot. Programu współpracy gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2019.

Spotkania odbędą się 24 (środa) oraz 27 (sobota) października 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miłki.

Dodaj do zakładek Link.