• Znajdujesz się tutaj:

Podniesienie kompetencji w zakresie utworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, od kwietnia 2018 roku realizuje bezpłatne szkolenia w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji w zakresie utworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”.

 Szkolenia obejmują tematykę zakładania i prowadzenia instytucji opieki do lat 3
oraz zatrudniania dziennego opiekuna. Każde szkolenie trwa 40 godzin (5 dni) i realizowane jest
w trybie weekendowym.

Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Humanistyczna ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.

Informujemy, iż udział w szkoleniu jest bezpłatny, a w ramach realizacji szkolenia zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowanie w hotelu 3*** , catering, materiały dydaktyczne.

W szkoleniach mogą uczestniczyć:                                                                                               

– wszystkie osoby zainteresowane utworzeniem i prowadzeniem żłobka/klubu dziecięcego lub zatrudnieniem dziennego opiekuna,

– osoby planujące pracę jako dzienny opiekun  w ramach działalności na własny rachunek,

– osoby mieszkające lub zameldowane lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie gmin do 5 tysięcy mieszkańców w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, pomorskim oraz warmińsko-mazurskim.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje następujące obszary: przygotowanie biznesplanu, finansowe aspekty funkcjonowania instytucji, współpraca publiczno-prawna, organizacja opieki nad dziećmi do lat 3, zatrudnianie dziennego opiekuna i praca jako dzienny opiekun, polityka ochrony dzieci w żłobku, pierwsza pomoc przedmedyczna udzielana dzieciom, organizacja żywienia dzieci w żłobku.

W projekcie mogą wziąć udział:

  • osoby fizyczne, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy,
  • przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego opiekuna,
  • osoby planujące pracę jako dzienny opiekun w ramach działalności prowadzonej na własny rachunek.

Uczestnicy muszą być zameldowani lub mieszkać lub prowadzić działalność na terenie których mieszka mniej niż 5 tys. mieszkańców w ramach województw: lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego.

Terminy szkoleń oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie www.twp.szczecin.pl w dziale „projekty” (2.1).”

Serdecznie zapraszamy

Zespół TWP OR Szczecin

Plakat

Picture 1 of 1

Dodaj do zakładek Link.