Szanowni Państwo,

informujemy, że Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie ogłasza nabór na BEZPŁATNE  Kursy Kwalifikacji Zawodowych (KKZ) w ramach projektu ,,Drewno, woda i przygoda- nowe zawodowe kształcenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie ’’w kwalifikacjach:

1) TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów (dla zawodu Kucharz)

 • Kształcenie trwa 1,5 roku (3 sem.) i odbywa się w systemie zaocznym (weekendowym). Pierwszy rok obejmuje kształcenie teoretyczne odbywające się w szkole stacjonarnie (180 godzin) oraz poprzez e-learning (120 godzin). Drugi rok kształcenia obejmować będzie kształcenie praktyczne i odbywać się będzie w pracowni gastronomicznej oraz zakładach gastronomicznych.
 • Planowane rozpoczęcie KKZ – luty 2019r.
 • Półtoraroczne kształcenie kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe teoretycznym (test) oraz praktycznym. Słuchacz KKZ po zdaniu obu części egzaminu otrzymuje wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży świadectwo kwalifikacji zawodowej.
 • Planowana liczba miejsc – 20 osób

2) MG.29 – Wykonywanie robót szkutniczych (dla zawodu SZKUTNIK)

 • Kształcenie trwa 1,5 roku (3 sem.) i odbywa się w systemie zaocznym (weekendowym). Pierwszy rok obejmuje kształcenie teoretyczne i odbywać się będzie ono w szkole stacjonarnie (190 godzin) oraz drogą e-learningu (130 godzin). Drugi rok kształcenia obejmować będzie kształcenie praktyczne i odbywać się będzie w stoczniach jachtowych.
 • Planowane rozpoczęcie KKZ- luty 2019r
 • Półtoraroczne kształcenie kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe teoretycznym (test) oraz praktycznym. Słuchacz KKZ po zdaniu obu części egzaminu otrzymuje wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży świadectwo kwalifikacji zawodowej.
 • Planowana liczba miejsc – 2 grupy po 15 osób

3) TG.14. – Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

 • Kształcenie trwa 1 rok (2 sem.) i odbywa się w systemie zaocznym stacjonarnym (weekendowym) oraz w formie informatycznej platformy e-learningowej.
 • Kształcenie kończy się egzaminem przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży (egzamin odbywa się w siedzibie szkoły). Egzamin składa się z części teoretycznej w formie testu oraz praktycznej wykonywanej w formie dokumentacji.
 • Uczestnicy KKZ są również zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych w instytucjach związanych z branżą turystyczną (informacja turystyczna, hotele, pensjonaty, biura turystyczne)
 • Planowane rozpoczęcie KKZ- wrzesień 2019r. 
 • Planowana liczba miejsc – 10 

PONADTO:

 • uczestnicy KKZ mieszkający poza siedzibą szkoły mogą liczyć na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dojazdu na zajęcia edukacyjne 
 • uczestnicy KKZ wyposażeni zostaną w odzież roboczą i indywidualny sprzęt ochronny
 • uczestnicy KKZ zostaną wyposażeni w materiały dydaktyczne

Wypełniony formularz rekrutacyjny wraz z podpisanymi załącznikami można złożyć w sekretariacie szkoły osobiście bądź wysłać pocztą na adres szkoły tj. ZSZ Węgorzewo, ul. Szpitalna 9, 11-600 Węgorzewo.

W załączniku:
1) formularz wraz z załącznikami,
2) regulamin projektu.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: http://dwp.zszwegorzewo.pl/.

Z poważaniem,
Zespół Projektowy

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.