Rusza druga edycja Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej!

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na cykl szkoleń skierowanych do osób, które chcą wzmocnić swoje umiejętności i kompetencje liderskie oraz poszerzyć wiedzę o ekonomii społecznej, aby lepiej działać na rzecz swojej organizacji i społeczności lokalnej.

Do udziału w Szkole Liderów Ekonomii Społecznej zapraszamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego.

Program Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej obejmuje sześć dwudniowych szkoleń:

11-12.05         Lider, animator, aktywista? Kim jestem dla siebie a moja rola w lokalnym środowisku – szkolenie diagnozujące moją rolę w lokalnym środowisku, określające wizję tego, czego bym chciał/a, wyznaczające cele, wzmacniające poczucie własnej wartości jako lokalnego działacza, integrujące, rozwijające kompetencje osobiste.

8-9.06             Ekonomia społeczna (ES) jako element rozwoju lokalnego i osobistego – czym jest ES, jakie ma formy, z jakich korzysta narzędzi, idea, misja, znaczenie ekonomii społecznej w rozwoju społeczności i jednostki, dobre praktyki – co potrafi zdziałać umiejętne i racjonalne wykorzystanie ES w lokalnym środowisku.

7-8.09             Lider bez zespołu, zespół bez lidera. Budowanie partnerstw i dobrego zespołu – celem szkolenia jest zdobycie umiejętności diagnozowania zasobów i budowania zespołu oraz partnerstw wokół idei, koncepcji, pomysłu, tak by stały się możliwe do zrealizowania.

19-20.10         Jak angażować ludzi wokół idei: komunikacja jako podstawa współpracy język bez barier i przemocy to język angażujący i wspierający, jak porozumiewać się skutecznie, osiągnąć świadomość siebie i innych w procesie komunikacji, motywować i słuchać informacji zwrotnych – praktyczne warsztaty z komunikacji.

16-17.11         Księgowania, rozliczenia, sprawozdawczość – co wiedzieć, żeby wspaniałe działania nie pozbawiły nas radości z powodu obowiązków urzędowych szkolenie to obejmie podstawowe ABC jakie powinien znać każdy lider, gdy zaczyna pozyskiwać pieniądze na swoje działania i je rozliczać.

7-8.12             Od idei do działania. Kreowanie koncepcji inicjatyw ekonomii społecznej kreowanie pomysłów na konkretne inicjatywy ES w środowisku lokalnym, jak przejść od pomysłu do konkretów czyli planowanie i krótkie uporządkowanie w działania.

Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej jest bezpłatna. Organizator zapewnia nocleg, wyżywienie oraz materiały dydaktyczne.

UWAGA!!! Miejsce szkoleń zostanie podane do wiadomości po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

Warunkiem uczestnictwa w cyklu szkoleń jest złożenie formularza zgłoszeniowego do Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej. Osoby zakwalifikowane do cyklu szkoleń będą zobowiązane do podpisania umowy szkoleniowej, stanowiącej załącznik do formularza zgłoszeniowego. Uczestnicy zostaną wybrani podczas otwartego naboru.

Na zgłoszenia do Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej czekamy do 05.05.2019 roku do godziny 16.00. Formularze zgłoszeniowe należy przesłać na adres: paulina.szczesna@adelfi.pl.

W przypadku problemów z zebraniem pełnej grupy szkoleniowej (12 osób) organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia rekrutacji, a także do zmiany terminu szkolenia.

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.