Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2019 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2004-2012 r. Jednym z warunków do spełnienia jest
obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS.

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013
r. poz. 860). Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka
oraz formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą.

(UWAGA! druki dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej
https://www.krus.gov.pl/bip/formularze-i-wnioski/rehabilitacja/). Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz
z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka oraz formularzem dotyczącym informacji podawanych w przypadku pozyskiwania
danych osobowych od osoby, której danej dotyczą, należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania
rolnika w terminie określonym przez jednostkę.

Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora
orzecznictwa lekarskiego oddziału lub placówki terenowej KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci,
posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny
program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku
o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w jednostkach organizacyjnych KRUS. Dane teleadresowe oddziałów
dostępne są na stronie internetowej Kasy (https://www.krus.gov.pl/krus/struktura/oript/oript-tabela-z-danymi/).

W 2019 roku Kasa zorganizuje:

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego w:

– Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie,
– jeden turnus w terminie 30.06-20.07.2019 r.,
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju,
– dwa turnusy w terminach:
– I turnus 10.07-30.07.2019 r.,
– II turnus 31.07-20.08.2019 r.,
Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu,
– jeden turnus w terminie: 11.08-31.08.2019 r.

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w:

– Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju,
– dwa turnusy w terminach:
– I turnus 23.06-13.07.2019 r.,
– II turnus 14.07-03.08.2019 r.,
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu,
– dwa turnusy w terminach:
– I turnus 08.07-28.07.2019 r.,
– II turnus 29.07-18.08.2019 r.

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.