Zaproszenie do konsultacji społecznych

Szanowni Państwo,
zapraszam na spotkania otwarte w ramach trwających konsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 26 października 2019 r. (sobota) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miłki o godz. 17.00.
Drugie spotkanie odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miłki o godz. 17.00.

Wójt Gminy Miłki
(-) Barbara Mazurczyk

Dodaj do zakładek Link.