Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Starosta Giżycki we współpracy ze Stowarzyszeniem ADELFI
prowadzącym Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku
zaprasza organizacje pozarządowe na spotkanie,
które odbędzie się dnia 29 listopada 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00
w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
(sala konferencyjna).

Termin spotkania: 29 listopada 2019 r. (piątek) w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce spotkania: sala konferencyjna, Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

Program spotkania:
15:00 – 16:00 „Nowe wzory ofert w otwartych konkursach ofert” – Joanna Glezman, Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
16:00 – 19:00 „Zaplanuj pieniądze dla swojej organizacji” – seminarium – trener Urszula Podurgiel, Stowarzyszenie Adelfi

W trakcie spotkania przewidziane są przerwy kawowe.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu na adres e-mail: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl do dnia 26 listopada 2019 r.

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.