• Znajdujesz się tutaj:

29-04-2020 XVII, Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Miłki – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XVII, Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Miłki.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2020 r. (środa) o godz. 14:00 poprzez transmisję na stronie www.gminamilki.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie wymaganego quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
6. Zamknięcie obrad.

Dodaj do zakładek Link.