Drogie Dzieci i Uczniowie z Gminy Miłki!

Jutro rozpoczniecie nowy rok szkolny 2020/2021. Niektórzy po raz pierwszy, inni po raz kolejny, stęsknieni za swoimi koleżankami, kolegami, nauczycielami i gwarem szkolnym. Ten rok rozpoczniecie inaczej niż dotychczas. Ze względu na panującą pandemię będzie Wam, Waszym rodzicom, pracownikom oświaty, trudniej niż dotychczas, ponieważ wszyscy muszą stanąć na wysokości zadania i sprostać działaniom mającym na celu zapewnienie Wam bezpiecznego pobytu w szkole. Wszystkich obowiązują procedury zachowania zasad sanitarnych. Dbajcie więc o siebie i o innych a przede wszystkim słuchajcie w tym względzie poleceń dyrektora szkoły, nauczycieli i pracowników placówki. Każda szkoła posiada opracowane zasady bezpiecznego pobytu uczniów jak i bezpiecznego sposobu kontaktu rodzica ze szkołą czy przedszkolem. Zapewniam Was, że nasze szkoły są przygotowane do przyjęcia Was w tych trudnych, specyficznych warunkach. Wszystko zależy teraz od Was. Proszę Was, przestrzegajcie opracowanych zasad bezpiecznego zachowania w szkole oraz podczas dojazdu i powrotu ze szkoły.
 

Drodzy Rodzice!

Proszę Państwa o pilnowanie przestrzegania opracowanych przez szkołę procedur, bo tylko wzajemne zrozumienie, cierpliwość, pozwoli nam na bezpieczne przejście przez ten trudny dla nas wszystkich okres.
 
Czekamy na Was Drogie Dzieci i Uczniowie, życzymy oby ten rok przyniósł Wam same sukcesy.
 
Z życzeniami zdrowia i wytrwałości:
Wójt Gminy Miłki, Radni Gminy Miłki.
Dodaj do zakładek Link.