Zmiany zasad odbioru popiołu od 2021 roku

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami informuje, że odbiór popiołu z palenisk domowych w 2021 roku w dalszym ciągu będzie odbywał się w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami. Warunkiem odbioru popiołu w zabudowie jednorodzinnej będzie posiadanie własnego pojemnika oraz zgłoszenie potrzeby wywozu do MZM-GO. Natomiast w zabudowie wielolokalowej zbiorcze pojemniki będą dostarczane po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zarządcę/Administratora nieruchomości do MZMGO. Zgłoszenia można dokonywać na adres: biuro@mzmgo.mazury.pl 

Źródło: http://mzmgo.mazury.pl/o-zwiazku/aktualnosci/588-zamiany-zasad-odbioru-popiolu-od-2021-roku

Dodaj do zakładek Link.