Drogie Panie,

Drogie Panie, w tym szczególnym dniu
życzę Wam, aby wszystkie plany,
nawet te wydające się niemożliwe, udało się zrealizować.
Szczęścia, dzięki któremu te zamierzenia będą realne…
Zdrowia, które pomoże w ich realizacji…
I Przyjaciół, z którymi te sukcesy będzie można dzielić.

Najserdeczniejsze życzenia wszystkim Paniom, w szczególności  Mieszkankom naszej Gminy w Dniu Kobiet składa

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Miłki

Tomasz Gujda

Dodaj do zakładek Link.