Strategia Rozwoju Gminy Miłki na lata 2020-2025

Szanowni Państwo,

Nasza Gmina przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Miłki na lata 2020-2025. Jest to ważny dokument strategiczny, od którego zapisów zależy funkcjonowanie i kierunki rozwoju Gminy.

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, która pozwoli określić problemy Gminy, ale także jej zasoby, potencjał oraz szanse rozwojowe. Dzięki Państwa pomocy wyznaczymy cele i działania, które pozwolą rozwijać Naszą Gminę w nadchodzących latach.

Ankieta skierowana jest do mieszkańców Gminy Miłki i ma na celu poznanie opinii na temat obecnego stanu gminy oraz preferowanych kierunków w kolejnych latach. Dane uzyskane z ankiet zostaną zebrane i przedstawione w formie zbiorczej w raporcie, który zostanie wykorzystany przy opracowywaniu Strategii.

Ankieta jest anonimowa a jej wypełnienie zajmie około 10 minut.

Dziękujemy za poświęcenie czasu i wypełnienie ankiety. Każda przesłana ankieta jest dla Nas bardzo cenna i będzie wykorzystana do opracowania Strategii.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWHyQZBAlBtJs5umLp7ZuDqat-bGanD91oMnTDcjuPbaXXcg/viewform

Dodaj do zakładek Link.