Dobry Start punkt mobilny w Miłkach

Informujemy, że  14 lipca 2021 r.  pracownicy  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  będą  pełnić dyżur  w Urzędzie Pocztowym w Miłkach. Podczas dyżuru  klienci będą mogli  elektronicznie złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start 300+.

Dodaj do zakładek Link.