Przypominamy o programie usuwania folii rolniczej 2021 – 2022

Przypominamy, że trwa nabór wniosków w ramach programu usuwania folii rolniczej. W ramach programu zbierane odpady pochodzące z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag. 

Weź udział w Programie priorytetowym „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Maksymalny poziom dofinansowania do 500 zł/tona. Wnioski o dofinansowanie można składać w Mazurskim Związku Międzygminnym- Gospodarka Odpadami. 

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.