Badania geofizyczne na terenie gminy Miłki

Geopartner Geofizyka Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w terminie od 13.04.2022 r. do 31.04.2022 r. na terenie gminy prowadzone będą lotnicze prace geofizyczne, polegające na przelocie helikoptera wyposażonego w aparaturę kontrolno-pomiarową. Prace te prowadzone będą w oparciu o Umowę o świadczenie usług zawartą pomiędzy JAF-Geotechnika  Sp. z o.o.  
a firmą Geopartner Geofizyka Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu „Opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami studium wykonalności dla Projektu pn.: „Budowa linii kolejowej nr 29 na odc. Ostrołęka – Łomża – Pisz – Giżycko”  realizowanego na zlecenie Spółki Centralny Port Komunikacyjny.
	
Badania będą miały na celu rozpoznanie budowy geologicznej wzdłuż odcinków pomiarowych przedstawionych na załączonej mapie. Do helikoptera podwieszony będzie układ pomiarowy rejestrujący naturalne pole magnetyczne Ziemi oraz wzbudzone pole elektromagnetyczne, który działa jak duży skaner 3D gruntu, podobne jak skanery MR lub USG w szpitalach. 
Helikopter będzie leciał  na wysokości około 100 m, zaś podwieszony układ pomiarowy będzie przemieszczał się około 40 do 50 m nad powierzchnią ziemi.  Planowana prędkość przelotu to 60 do 80 km/h.

Planowane pomiary oraz sam przelot są nieuciążliwie dla mieszkańców, nie oddziaływają oraz nie  stanowią zagrożenia dla ludzi i zwierząt. 
Poziom natężenia pola elektromagnetycznego zastosowanego układu pomiarowego  jest znacznie mniejszy niż poziom natężenia pola emitowany przez linie elektryczne czy sieci telefonii komórkowej.

z poważaniem
Piotr Pasek

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.