Sprzedaż węgla przez Gminę Miłki

W najbliższym czasie rozpocznie się możliwość preferencyjnego zakupu paliwa stałego – węgla – za pośrednictwem Urzędu Gminy w Miłkach.
Dystrybucją węgla dla mieszkańców naszej gminy zajmować się będzie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Giżycku (ul. Staszica 24 D). Transport węgla należy zapewniać we własnym zakresie.

Przypominamy, że warunkiem uprawniającym do preferencyjnego zakupu węgla jest:

  1. Pozytywne rozpatrzenie przez GOPS w Miłkach wniosku o przyznanie dodatku węglowego;
  2.  Złożenie zapotrzebowania na zakup węgla do Urzędu Gminy;
  3. Wystąpienie do GOPS z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku;
  4. Wpłacenie na konto Urzędu Gminy należności za zamówioną ilość węgla (1900 zł/1 tonę) – numer konta 44 9364 0000 2005 0001 0118 0015;
  5. Dostarczenie do Urzędu uzyskanego zaświadczenia oraz potwierdzenia wpłaty – tam ustalicie Państwo szczegóły dot. odbioru węgla

AKTUALIZACJA 

  • W związku z koniecznością ponoszenia kosztów transportu przez mieszkańców we własnym zakresie, Gmina Miłki ustala cenę za 1 tonę paliwa stałego do końca 2022 r. w wysokości 1900 zł. Gospodarstwa domowe, które zamówiły 1,5 tony węgla w roku 2022 na wskazane konto Urzędu wpłacają więc kwotę 2850 zł. 
  • Istnieje możliwość zamówienia transportu odpłatnie (4,92/1km) – numer telefonu 502-549-972

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za jakość węgla sprzedawanego w ramach cen preferencyjnych

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.