Nominacje w plebiscycie Mistrzowie Agro

Miło nam poinformować o rozpoczęciu głosowania w kolejnej edycji akcji MISTRZOWIE AGRO – największym plebiscycie sołeckim i rolniczym w Polsce, prowadzonym w naszym województwie przez „Gazetę Olsztyńską” i „Polska Metropolię Warszawską” oraz ogólnopolski serwis i magazyn „Strefa Agro”.

Laureaci konkursu zostaną wybrani najpierw w głosowaniu w powiatach, następnie na szczeblu wojewódzkim, a ostatecznie w skali całego kraju.

Serdecznie gratulujemy uzyskania nominacji i zachęcamy do głosowania w następujących kategoriach:

  • Agroturystyka Roku:

Folwark Bielskie, Kosowisko

  • Koło Gospodyń Wiejskich Roku:

KGW w Miłkach, KGiGW Sami Swoi w Konopkach Małych, KGW w Jagodnem Wielkim, KGW w Marcinowej Woli

  • Sołectwo Roku:

Sołectwo Czyprki, Sołectwo Danowo, Sołectwo Jagodne Małe, Sołectwo Jagodne Wielkie, Sołectwo Konopki Nowe, Sołectwo Konopki Wielkie, Sołectwo Lipowy Dwór, Sołectwo Marcinowa Wola, Sołectwo Miłki, Sołectwo Paprotki, Sołectwo Ruda, Sołectwo Rydzewo

  • Sołtys Roku:

Piotr Turski, Anna Kowal, Stefan Trzciński, Mariusz Supiński, Adam Włodkowski, Henryk Brodowski, Marianna Świdroń, Małgorzata Łukaszuk, Grażyna Kołakowska, Marta Lach, Robert Ośka, Ewa Nikonowicz

  • Lider Społeczności Roku:

Barbara Ewa Somionka

Tak liczne nominacje są wyrazem uznania i docenienia pracy rolników, sołtysów, sołectw, kół gospodyń wiejskich oraz liderów społeczności.

Wszystkie ważne informacje o plebiscycie można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem www.gazetaolsztynska.pl/agro

Tegoroczna edycja akcji została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Dodaj do zakładek Link.