Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Miłki

Informujemy, iż dnia 10 czerwca 2024 r. została podpisana umowa na Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Miłki  polegającej między innymi na modernizacji stacji uzdatniania wody w Konopkach Nowych. Wykonawcą w/w inwestycji została firma PBO KAZIMIERZ KARWOWSKI,POLNA 2A 19-500 GOŁDAP. Wartość zamówienia wynosi 2 883 120,00 zł brutto.

Źródło finansowania:
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środki własne Gminy

 

Dodaj do zakładek Link.