• Znajdujesz się tutaj:

Dofinansowania z budżetu państwa / Dotacje celowe

 

Urząd Gminy Miłki informuje o dofinansowaniu ze środków państwowego funduszu celowego na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na rok 2021

 

Z przyjemnością informujemy, że w Gminie Miłki, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Rydzewie uzyskał dotację – kwocie 1 500,00 zł. Środki przeznaczone są na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego.

 

Urząd Gminy Miłki informuje o dofinansowaniu ze środków państwowego funduszu celowego na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na rok 2022

 

Gmina Miłki uzyskała w 2023 roku dofinansowanie w wysokości 5500,00 zł
ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 dla :
 Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Rydzewie w kwocie 1 500,00 zł oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Miłkach w kwocie 4 000,00 zł

 

Urząd Gminy Miłki informuje o dofinansowaniu ze środków państwowego funduszu celowego na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na rok 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.