• Znajdujesz się tutaj:

informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i nasiennictwa w Olsztynie dot. bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin

Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i nasiennictwa w Olsztynie dot. bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin.   Pszczoły 2023

„Poznaj Polskę” edycja 2023

W dniu 24 kwietnia 2023 r. pomiędzy Gminą Miłki a Ministerstwem Edukacji i Nauki zostało podpisane porozumienie nr MEiN/2023/DPI/499 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i… Czytaj dalej

Przedłużono termin | Oświadczenie o wyjściu nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu gospodarowania odpadami

Przypominamy, że w związku z nowym przetargiem na odbiór i transport odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają możliwość wyłączenia się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami. Na posiedzeniu w dniu 28 marca 2023 r. Zarząd Związku podjął decyzję o wydłużeniu dotychczasowego terminu (21 kwietnia… Czytaj dalej

Informujemy, że od dnia 28.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. Ośrodek Zdrowia w Miłkach będzie nieczynny ze względu na zachorowanie personelu na Covid-19.

INFORMACJA   Informujemy, że od dnia 28.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. Ośrodek Zdrowia w Miłkach będzie nieczynny ze względu na zachorowanie personelu na Covid-19. Adres punktu opieki całodobowej Szpital Giżycki, ul. Warszawska 41 (budynek od strony ul. Kościuszki, w którym jest poz i poradnie specjalistyczne). Tel. 87 429 66 33,… Czytaj dalej

Informator Turystyczny Gminy Miłki

Zapraszamy do zapoznania się z Informatorem Turystycznym Gminy Miłki. Publikacja opracowana przez Ośrodek Kultury w Miłkach w ramach projektu „Przygotowanie, opracowanie i wydanie w nakładzie 1 000 egzemplarzy informatora turystycznego gminy Miłki”. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i… Czytaj dalej