• Znajdujesz się tutaj:

Konsultacje społeczne

TEREN OBJĘTY MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

   Spotkania z mieszkańcami:

30 września o godzinie 16:00

14 października o godzinie 12:00

Spacer badawczy :

5 października godzina 10:00

Mobilne Punkty Konsultacyjne :

29.09.2020 r.  godzina 12:00 parking UG Miłki,

25.09.2020 r. godzina 12:00 parking UG Miłki,

6.10.2020 r. godzina 12:00 parking UG Miłki,

Stały punkt konsultacyjny w każdy czwartek w godzinach 8-14.

__________________________________________________________________________________________

Dnia 30 września o godzinie 16:00 odbyło się pierwsze z dwóch zaplanowanych spotkań konsultacyjnych dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Miłki.

W spotkaniu uczestniczyło około 30 mieszkańców sołectwa Miłki , sołtys sołectwa, rada sołecka oraz Wójt Gminy Pani Barbara Małgorzata Mazurczyk.

Spotkanie podzielone było na 2 części. W pierwszej urbanista-wykonawca opracowania przedstawiał założenia planu wraz z wstępną koncepcją. Druga część polegała na merytorycznej dyskusji prowadzonej przez moderatora spotkania.  

Zarówno udział urbanisty, serwis kawowy oraz animator finansowani byli z grantu na realizację konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego w projekcie „Planowanie z mieszkańcami” pozyskanego przez Urząd Gminy.

__________________________________________________________________________________________

Dnia 25.09.2020 r. otwarto pierwszy mobilny punkt informacyjny

 

Dyżury Mobilnego Punktu Konsultacyjnego

Mobilny punkt informacyjny pełnił w sumie 3 dyżury, z których każdy cieszył się popularnością. Pracownicy urzędu przedstawiali koncepcję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz odpowiadali na wszystkie pytania.

___________________________________________________________________________________

 

„PLANOWANIE Z MIESZKAŃCAMI ” ZAKOŃCZONE.

Gmina Miłki przy współpracy z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych od listopada 2019 r. realizowała projekt  grantowy „Planowanie z Mieszkańcami” dotyczący przystąpienia do pracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Miłki, obręb geodezyjny Miłki, gmina Miłki. 

Efektem działań było powstanie Indywidualnego Planu Konsultacji obejmującego IV etapy: diagnoza, informowanie, zasięganie opinii oraz informacja zwrotna. Konsultacje prowadzone były przy pomocy różnych technik. Odbył się spacer badawczy, spotkania konsultacyjne,  funkcjonowały mobilne punkty konsultacyjne, otwarto stały punkt konsultacyjny, konsultacje internetowe przy użyciu portalu stacja-konsultacja.

Największym zainteresowanie cieszyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w którym udział wzięło 35 osób. Ostatecznie ze spotkań skorzystało 45 osób,  spacerze badawczym 7 osób, zebrano około 20 uwag i opinii oraz pozostawiono 8 opinii na portalu stacja-konsultacja.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną okres realizacji projektu został wydłużony do grudnia 2020.  Wszystkie działania odbywały się w obowiązującym reżimie sanitarnym.

Dziękujemy za udział oraz zaangażowanie sołectwa Miłki którego dotyczyły konsultacje oraz zapraszamy do udziału w dalszym procesie planistycznym.

Załączniki

Możliwość komentowania została wyłączona.