ZIMOWISKA w GÓRACH w 2019 BIAŁY DUNAJEC

Warmińsko-Mazurski Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych

10-548 Olsztyn  ul. Dąbrowszczaków 33  tel./fax. (089) 527 39 16

ZIMOWISKA w GÓRACH w 2019
BIAŁY DUNAJEC

Warmińsko-Mazurski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Olsztynie ogłasza nabór na zimowiska w okresie ferii zimowych  dla dzieci  rolników i nie tylko w wieku 8 -16  lat / dzieci urodzone od 02 stycznia 2003r do18 stycznia 2011r / w górach w miejscowości Biały Dunajec w ośrodku „Danuta”.

Zakwaterowanie w pensjonacie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym.

Koszt wypoczynku dziecka:
Koszt  350 zł. dla dzieci rolników.
Koszt wypoczynku dla dzieci których rodzice nie są płatnikami składek w KRUS to 1200 zł / pełna odpłatność/.
Koszty przejazdu w obie strony 150 zł ( płatne bezpośrednio przewoźnikowi w autokarze).

Dziecko zostanie zakwalifikowane na zimowisko  jeśli spełni  4 kryteria :

  1. wiek dziecka mieszczący się w ramach podanych wyżej ,
  2. wypełniona karta kwalifikacyjna ,
  3. wpłata na konto organizatora pełnej kwoty na uczestnictwo w koloniach.(w tytule przelewu -należy podać imię i nazwisko dziecka oraz informację, że jest to opłata za zimowisko),
  4. oryginał zaświadczenia z KRUSU o pełnym ubezpieczeniu przynajmniej jednego z rodziców ( dotyczy tylko dzieci rolników).

Zapisy telefonicznie oraz dokładna informacja  pod nr telefonu:

89 527 39 16, 605 229 205 w dni robocze od godz. 10-ej do 14-ej.

Dodaj do zakładek Link.