• Znajdujesz się tutaj:

JA W INTERNECIE – Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

W dniu 10 września 2018 r. Wójt Gminy Miłki  w  imieniu Gminy Miłki zawarła z Fundacją Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie, umowę o powierzenie grantu  nr 049/OKIII/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa,  działanie 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Projekt obejmie zasięgiem grupę 180 osób wykluczonych elektronicznie,  które nie mają stałego dostępu do internetu lub wystarczającej wiedzy i umiejętności korzystania z dostępnych usług elektronicznych.

Skierowany jest zarówno do osób, które mają bardzo ograniczony dostęp do usług elektronicznych  i internetu, jak i do tych, którzy chcieliby rozwinąć swoje kompetencje i umiejętności w dziedzinie usług cyfrowych, np.  dowiedzieć się więcej na temat podpisu elektronicznego lub konta PUAP, rozwinąć swoje umiejętności w tworzeniu własnych treści, stron internetowych, itp.

Projekt jest kierowany do szerokiej grupy odbiorców i ewentualnie może być dostosowany do potrzeb danej grupy na podstawie przeprowadzonych ankiet przed rozpoczęciem szkoleń.

W ramach projektu przewidziane są następujące szkolenia:

  1. Szkolenie Rodzic w Internecie
  2. Szkolenie Mój biznes w sieci
  3. Szkolenie Moje finanse i transakcje w sieci
  4. Szkolenie Rolnik w sieci
  5. Szkolenie Tworzę własną stronę internetową (blog)
  6. Szkolenie Działam w sieciach społecznościowych

Kwota dofinansowania   100  800,00 zł.

 

ZAPRASZAM !

 

Wójt Gminy Miłki
Barbara Mazurczyk

 

Dodaj do zakładek Link.