WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE MIŁKI W 2019 r.

KALENDARZ WYBORCZY

W WYBORACH SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE MIŁKI W 2019 r.

do 9.01.2019 r.    Podanie do publicznej wiadomości Zarządzenia Wójta Gminy o terminach wyborów sołtysów w gminie Miłki i ogłoszenie kalendarza wyborczego.
do 14.01.2019 r.
Sporządzenie spisów wyborczych
Od 16.01.2019 r.
do 07.02.2019 r. Przekazanie sołtysom kart do głosowania, spisów wyborców i pozostałych materiałów wyborczych.
Od 16.01.2019 r. do 07.02.2019r. Głosowanie – wybory sołtysa/rady sołeckiej.

L.p. Nazwa sołectwa Miejsce wyborów/
głosowania
Termin wyborów/ głosowania Godzina I zebrania Godzina II zebrania
 1.  
Bielskie Świetlica w Danowie 31.01.2019 17:00 17:30
 1.  
Czyprki Świetlica wiejska 1.02.2019 19:00 19:30
 1.  
Danowo Świetlica wiejska 31.01.2019 19:00 19:30
 1.  
Jagodne Małe Świetlica wiejska 30.01.2019 19:00 19:30
 1.  
Jagodne Wielkie Świetlica wiejska 29.01.2019 19:00 19:30
 1.  
Kleszczewo Świetlica wiejska 28.01.2019 18:00 18:30
 1.  
Konopki Małe Świetlica wiejska 25.01.2019 17:00 17:30
 1.  
Konopki Nowe Świetlica wiejska 24.01.2019 17:00 17:30
 1.  
Konopki Wielkie Świetlica wiejska 23.01.2019 18:00 18:30
 1.  
Lipowy Dwór Lipowy Dwór (garaż blaszak) 22.01.2019 16:00 16:30
 1.  
Lipińskie U sołtysa 4.02.2019 17.00 17.30
 1.  
Marcinowa Wola Świetlica wiejska 21.01.2019 19:00 19:30
 1.  
Miłki Ośrodek Kultury 18.01.2019 18:00 18:30
 1.  
Paprotki Świetlica wiejska 17.01.2019 18:00 18:30
 1.  
Staświny Świetlica wiejska 16.01.2019 18:00 18:30
 1.  
Ruda Świetlica wiejska 07.02.2019 17:00 17:30
 1.  
Rydzewo Świetlica wiejska 05.02.2019 18:00 18:30
 1.  
Wyszowate Świetlica wiejska 6.02.2019 17:00 17:30

O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym jest mniej niż 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu, zwołanym po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Dodaj do zakładek Link.