• Znajdujesz się tutaj:

ZAPROSZENIE do składania propozycji do Rocznego Programu Współpracy na rok 2020

Wójt Gminy Miłki informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem Rocznego Programu Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Prace nad programem będą odbywać się dwuetapowo:

  1. Zbieranie propozycji zadań, kierunków oraz priorytetów i obszarów działań w ramach programu.
  2. Przeprowadzenie konsultacji społecznych przygotowanego projektu programu.

 W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania propozycji zadań, kierunków oraz priorytetów
i obszarów działań w ramach programu
pisemnie na adres:

Urząd Gminy Miłki, ul. Mazurska 2, 11-513 Miłki lub drogą mailową na adres urzad@gminamilki.pl

Propozycje do programu prosimy zgłaszać na załączonym formularzu do 07.10.2019 r. 

Po upływie terminu zgłaszania propozycji zostanie opracowany projekt Rocznego Programu Współpracy gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, który zostanie poddany konsultacjom społecznym, a następnie przedłożony do uchwalenia przez Radę Gminy.

Wójt Gminy Miłki
(-) Barbara Mazurczyk

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.