• Znajdujesz się tutaj:

ZARZĄDZENIE Nr 91.2019 WÓJTA GMINY MIŁKI z dnia 14 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2020 roku w gminie Miłki

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.