• Znajdujesz się tutaj:

Konkurs informatyczny „Szlakiem Mikołaja Kopernika”, którego inicjatorem jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Warmii i Mazur

Ideą przedsięwzięcia jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności wykorzystywania nowych technologii, pogłębianie wiedzy w zakresie informatyki przy wykorzystaniu narzędzi IT oraz pracy zespołowej.

Motywuje uczestników do wykorzystywania i doskonalenia umiejętności z zakresu wykorzystania technologii cyfrowych, narzędzi informatycznych, a tym samym wspiera szkoły i placówki edukacyjne do podejmowania działań w kierunku wykorzystywania innowacyjnych narzędzi i technik w dydaktyce.

Każdy uczestnik lub grupa uczestników może zgłosić tylko jedną pracę z zakresu szeroko pojętych nowych technologii, nawiązujących do obserwacji i eksploracji kosmosu wzorem Mikołaja Kopernika, w oparciu o jego życie, odkrycia i cały dorobek naukowy.

Technika, sposób wykonana i prezentacji pracy jest dowolna i może polegać na przygotowaniu m.in. aplikacji (w tym aplikacje mobilne), stron www, gier, programów, robotyki/automatyki, projektów/prototypów pojazdów/urządzeń lub innych innowacyjnych rozwiązań informatycznych, technicznych, technologicznych, zgodnie z tematem przewodnim.

Uczestnikami mogą być uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych (klasy 1-3, klasy 4-6 oraz klasy 7-8) oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (licea, technika i szkoły branżowe I stopnia). Pula nagród wynosi łącznie 30 tys. zł.

Zgłoszenia (osobiście lub za pośrednictwem poczty) przyjmowane są do 15 maja 2020 roku w sekretariacie Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, pokój nr 1, do godziny 15.00). Uroczystą galę, na której poznamy tegorocznych zwycięzców, zaplanowano na 20 czerwca.

DO POBRANIA:
Regulamin konkursu
Plakat konkursu
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie do celów podatkowych
Zgoda – wizerunek
RODO

Dodaj do zakładek Link.