NOWE ZASADY SEGREGACJI

I NOWE OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW

Zgromadzenie Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami podjęło 12 lutego br. uchwałę o nowych stawkach za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Mieszkańcy segregujący odpady zapłacą miesięcznie 27 zł od osoby, zaś w przypadku niewypełnienia obowiązku segregacji – będzie obowiązywała opłata podwyższona w wysokości 54 zł od osoby.

Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, będą obowiązywały następujące opłaty za jednorazowe opróżnienie kompletu pojemników:
– o pojemności  120 l – 23,50 zł
– o pojemności  240 l – 47 zł
– o pojemności  360 l – 70 zł
– o pojemności  1100 l – 215 zł
– kontener  KP-7  – 1450 zł

W przypadku niewypełnienia obowiązku segregacji w nieruchomościach niezamieszkałych będą obowiązywały następujące stawki podwyższone:
– o pojemności  120 l – 47 zł
– o pojemności  240 l – 94 zł
– o pojemności  360 l – 140 zł
– o pojemności  1100 l – 430 zł
– kontener  KP-7  – 2900 zł

W przypadku nieruchomości czasowo zamieszkałych (np. domki letniskowe) od 1 stycznia obowiązuje roczna opłata ryczałtowa  w wysokości 169 zł (nastąpiło obniżenie stawki). W przypadku niewywiązywania się z obowiązku segregacji opłata wynosi 338 zł. 

UWAGA. Znowelizowana ustawa o odpadach mówi o obowiązku segregacji śmieci, ale zmiana nie wchodzi automatycznie. Mieszkańcy przechodzący na segregację odpadów muszą złożyć stosowną deklarację. Deklarację składamy osobiście w Biurze Obsługi Klienta (ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko). Wypełniony i podpisany druk deklaracji (do pobrania na stronie www.mzmgo.mazury.pl) można też przesłać pocztą (Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami, ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko). Istnieje również możliwość złożenia deklaracji za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP).  Nowe stawki będą obowiązywały od 1 kwietnia br. Wprowadzasz segregację odpadów? Złóż deklarację!

O wzroście wysokości stawek przesądziły następujące czynniki:

  1. Gwałtowny wzrost kosztów zagospodarowania pozostałości po sortowaniu – od 2016 r. obowiązuje całkowity zakaz składowania odpadów, których kaloryczność przekracza 6 MJ/kg, które muszą być kierowane do spalarni odpadów. Obecnie frakcja palna jest odbierana w cenie ok. 1000 zł za tonę. Wcześniej cena kształtowała się w granicach od 264 do 470 zł za tonę.
  2. Wzrost kosztów składowania odpadów określonych w tzw. opłacie marszałkowskiej (ze 140 zł w 2018 r. do 270 zł w 2020 r.)
  3. Wysokie koszty monitoringu oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego składowiska.
  4. Wzrost kosztów pracy (12%) i energii (ok. 50%).
  5. Ograniczenie zbytu surowców wtórnych, spowodowane głównie zamknięciem rynku azjatyckiego.

Ulotka A4

Picture 1 of 1

Załączniki

  • jpg Ulotka A4
    Wielkość pliku: 662 KB Pobrania: 514
Dodaj do zakładek Link.