• Znajdujesz się tutaj:

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z 11.03.2020 roku, informujemy o zawieszeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych. Wszelkie informacje znajdą Państwo pod linkiem https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach.

Jednocześnie informujemy, iż  12.03.2020 i 13.03.2020 roku w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Miłki będą prowadzone zajęcia opiekuńcze. Dowóz do placówek oświatowych w tych dniach pozostaje bez zmian.

Dodaj do zakładek Link.