Komunikat Wójta Gminy Miłki

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY MIŁKI

Z dnia 14.05.2020

Drodzy Rodzice, w związku z ogłoszoną decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą przywrócenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkołach dla uczniów klas I – III szkół podstawowych informujemy, że 25 maja 2020 roku szkoły na terenie Gminy Miłki będą otwarte.

Dlatego też Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości przywrócenia zajęć opiekuńczo- wychowawczych, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora danej placówki.

Jednocześnie informuję, że po zapoznaniu się z opinią dyrektorów szkół, informacjami od rodziców, a także wytycznymi, jakie należy wypełnić, kierując się najwyższym dobrem, bezpieczeństwem dzieci i pracowników – została podjęta decyzja, iż przedszkola nie zostaną otwarte przynajmniej do 25 maja 2020 r.

 

 

 

Dodaj do zakładek Link.