• Znajdujesz się tutaj:

Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2021 roku w gminie Miłki.

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.