WAKACYJNY PKS MIĘDZYGMINNY

W wakacje mieszkańcy i turyści z Wydmin, Miłek i Starych Juch będą mogli dojechać autobusem do sąsiedniej gminy, w tym do Ełku i Giżycka. Natomiast w roku szkolnym będzie realizowany dowóz do szkół, i z tych połączeń mogą odpłatnie korzystać mieszkańcy. Wszystko to będzie to możliwe za sprawą porozumienia pomiędzy trzema gminami zawartego 15 czerwca 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy.

Porozumienie podpisali wójt gminy Wydminy Radosław Król (Gminie Wydminy powierzono organizację transportu zbiorowego na terenie trzech gmin), wójt gminy Miłki Barbara Mazurczyk oraz wójt gminy Stare Juchy Ewa Jurkowska-Kawałko.

WAKACYJNY-PKS-MIEDZYGMINNY

Picture 1 of 1

Dodaj do zakładek Link.