Kradzież barier energochłonnych

W związku z nagminnym procederem kradzieży barier energochłonnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w powiecie giżyckim, zwracam się z prośbą do uczestników ruchu drogowego o zgłaszanie wszelkich zaobserwowanych prób kradzieży urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Kradzież barier stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i może negatywnie wpłynąć na skutki zdarzeń drogowych, powodując zagrożenie zdrowia i życia użytkowników dróg.

Jednocześnie informuję, że bariery zostały oznaczone przez pracowników ZDP, co w przypadku kradzieży umożliwi ich identyfikację.

Zgłoszenia można dokonać anonimowo do Zarządu Dróg:
tel. (87) 429 34 26, tel. kom.: 781 979 700 lub 693 979 706
E-mail: sekretariat@zdpgizycko.pl

lub do Komendy Powiatowej Policji w Giżycku:
tel. 47 735 22 00, 997 lub 112

Dodaj do zakładek Link.