I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Miłkach informuje, iż w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych o numerze 800 165 320, pod którym osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Aktualny wykaz placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym dostępny jest na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-spolecznej.

Ponadto, wszelkie informacje dotyczące utrudnień na drogach bądź innych zagrożeń, a także ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne umieszczane są w Regionalnym Systemie Ostrzegania (RSO).

Dodaj do zakładek Link.