• Znajdujesz się tutaj:

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD PRZYJMOWANIA UCHODŹCÓW W NASZYCH MIESZKANIACH, DOMACH, OŚRODKACH, PENSJONATACH, ITP.

Szanowni Państwo

Informuję, że wszelkie informacje w sprawach związanych z pomocą uchodźcom w Polsce oraz organizacją pomocy humanitarnej w Ukrainie można uzyskać pod numerem telefonicznym 987. Koordynacja pomocy uchodźcom z Ukrainy w Polsce odbywa się na szczeblu województw i organizowana jest przez wojewodów.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił następujące zasady przyjmowania uchodźców i organizacji im pomocy pobytowej oraz organizacji i prowadzenia zbiórek:

 1. Każdy z nas, kto zdecyduje się indywidualnie na przyjęcie osób z Ukrainy do swego domu, mieszkania, itp. musi liczyć się z objęciem takiej osoby/osób całościową opieką, w tym m.in wyżywieniem, poniesieniem innych kosztów pobytu czy zorganizowaniem pomocy medycznej w swoim środowisku. Czas pobytu uchodźców z Ukrainy w naszych prywatnych zasobach, jest nieznany więc trzeba decyzje o przyjęciu uchodźców pod swój dach podejmować z wielką odpowiedzialnością, będąc przygotowanym na dłuższy ich pobyt;
 2. Grupy uchodźców powyżej 20 osób przyjmowane w swoich zasobach (lokale, hotele, pensjonaty, itp.) mogą zgłaszać taką sytuację Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu w celu zawarcia umowy na finansowanie pobytu takich grup. Obiekty te muszą jednak spełniać wymogi całodobowego, całorocznego pobytu z możliwością prowadzenia żywienia;
 3. Wojewoda zlecił prowadzenie w jednym z ośrodków pod Olsztynkiem regionalnego, zbiorowego punktu wsparcia całodobowego dla 500 osób, który już przyjmuje uchodźców. Zorganizowana została tam pełna opieka pobytowa, wyżywienie, pomoc medyczna i socjalna. Zgłoszenia uchodźców, którzy dotarli na teren naszego województwa własnym transportem czy publicznymi środkami komunikacji, a nie mają wcześniej ustalonego miejsca pobytu, prosimy kierować za pośrednictwem numeru 987 lub poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie. Dla tych osób zostanie natychmiast zorganizowana pomoc w jednym z ośrodków nadzorowanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego;
 4. Wszyscy obcokrajowcy, którzy przekroczyli granicę począwszy od 24 lutego br. mogą liczyć na pomoc systemową jako uchodźcy;
 5. Dla osób, które przybyły do Polski przed 24 lutego przygotowywana jest właśnie specustawa, która ma uregulować ich status w Polsce i przedłużyć legalny pobyt;
 6. W Olsztynie w holu dworca PKP Olsztyn Główny został uruchomiony w sobotę punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy. Punkt będzie działał aż do odwołania, w godz. 6-21. W Olsztynie zorganizowany jest również regionalny punkt recepcyjny dla osób, które dotarły na teren naszego województwa własnym transportem czy publicznymi środkami komunikacji i potrzebują takiej informacji i pomocy. Adres punktu – Olsztyn, ul. Niepodległości 53/55;
 7. Dla wszystkich osób i instytucji jest przygotowany specjalny formularz aplikacyjny, w którym każdy może zadeklarować rodzaj pomocy którą chce udzielić w związku z napływem uchodźców bądź z pomocą humanitarną skierowaną na Ukrainę. Formularz znajdziemy pod adresem https://pomagamukrainie.gov.pl/
 8. W zakresie koordynacji deklaracji wsparcia pomocy uchodźcom przez organizacje pozarządowe z terenu naszego województwa wskazana została Urszula Jędrychowska Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

 

B) w zakresie pomocy rzeczowej i finansowej:

 1. Dla celów prowadzenia zbiórek żywności i innych grup rzeczowych zorganizowane zostały w każdej gminie punkty zbiórek na rzecz wsparcia Ukrainy i uchodźców napływających do Polski;
 2. Po każdorazowym zgłoszeniu gotowości do odbioru dary te będą transportowane z gmin za pośrednictwem sił Powiatowych Straży Pożarnych, OSP czy Wojsk Obrony Terytorialnej do magazynów Banku Żywności w Olsztynie, gdzie będą pakowane na palety, zgłaszane do przewozu jako pomoc humanitarna i przekazywana specjalnymi kanałami na Ukrainę;
 3. Dary ze zbiórek dedykowane poszczególnym regionom czy miejscowościom na Ukrainie winny być wcześniej odpowiednio oznakowane;
 4. Poniżej załączamy listę produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie:

http://www.powiatgizycki.pl/wp-content/uploads/2022/02/Lista-potrzeb-humanitarnych-Ukraina.pdf

 1. W tej chwili nie przyjmujemy odzieży;

Wojewoda zdecydowanie odradza organizowanie własnych transportów na granicę z Ukrainą i na teren Ukrainy.

 1. Dotychczasowa praktyka już wykazała, że przyjeżdżające pojazdy z darami blokują drogi na przejściach, utrudniając lub wręcz uniemożliwiając sprawne przemieszczanie się uchodźców i zorganizowanie specjalnego kanału pomocy humanitarnej na Ukrainę;
 2. Wszelkie inicjatywy związane z organizacją we własnym zakresie dużych transportów darów na Ukrainę powinny być zgłaszane do Wydziału Bezpieczeństwa Wojewody Warmińsko-mazurskiego, który zgłasza następnie na przejściach granicznych przygotowanie i transport takich darów z terenu naszego województwa;
 3. Podobnie należy zgłosić Wojewodzie organizowane we własnym zakresie wyjazdy po duże grupy uchodźców w celu ich przywiezienia na teren województwa. Tutaj również Wojewoda dokona zgłoszenia takiego transportu do służb granicznych ułatwiając sam dojazd.
 4. Wojewoda sugeruje, aby wpłaty na zbiórki pieniężne dokonywać na konta sprawdzonych organizacji, które od lat już z powodzeniem zajmują się tego typu działalnością. Na terenie powiatu giżyckiego zbiórkę pieniężną zorganizował Związek Ukraińców w Polsce Koło w Giżycku i Urząd Miejski w Giżycku. Poniżej dane i numery kont:

Tytuł: Pomoc Ukrainie
Nr rachunku: 07 9343 0005 0018 1220 2000 0030 
Nazwa odbiorcy: Związek Ukraińców w Polsce Koło w Giżycku

Kod Swift/ bic: POLUPLPR 
Nr rachunku do przelewów zagranicznych: PL 07 9343 0005 0018 1220 2000 0030

                          Mirosław Dariusz Drzażdżewski

                                   Starosta Giżycki

 

https://pomagamukrainie.gov.pl/?fbclid=IwAR0EpavP6Fkqd0jzuAypQgGueHL8u2nJ0UHf1OKajuVSoSD6rdQrkvE3Uro

Dodaj do zakładek Link.