• Znajdujesz się tutaj:

Konsultacje społeczne- Program współpracy gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Wójt Gminy Miłki zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok.

17 października 2022 roku o godz. 16:05 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami gminy, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego.

Uwagi i propozycje do projektu można również składać, poprzez wypełnienie załączonej ankiety konsultacyjnej.

Ankiety można złożyć na jeden z wymienionych sposobów, w terminie
od 11 października do 31 października 2022

➢ mailem na adres: a.grajewska-sudyn@gminamilki.pl

➢ osobiście w Urzędzie Gminy

➢bądź pocztą na adres:

Urząd Gminy Miłki
ul. Mazurska 2
11-513 Miłki

z dopiskiem „Program współpracy 2022”

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.