Konkursu o Nagrodę Przyjaciela Zwierząt „Cztery łapy”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zdecydował o ogłoszeniu nowego konkursu o Nagrodę Przyjaciela Zwierząt „Cztery łapy”. Celem przyznania Nagrody jest promowanie zachowań służących poprawie dobrostanu i ochronie zwierząt domowych.

W konkursie przyznawane są dwie nagrody – osobno dla osób fizycznych i dla podmiotów zbiorowych, których działalność jest związana z pomocą i ratowaniem bezdomnych, porzuconych i pokrzywdzonych zwierząt domowych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Nagrody mają formę honorową.

Wnioski o przyznanie Nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, jak również przez osoby fizyczne.


Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).

Nabór wniosków zgłoszeniowych trwa do 3 listopada 2022 r.

Regulamin przyznawania Nagrody oraz formularz zgłoszenia kandydatów dostępny jest na stronie warmia.mazury.pl w zakładce Środowisko –> Nagroda Przyjaciela Zwierząt.
Dodaj do zakładek Link.